Zdravotní prohlídky

Preventivní prohlídka

 • Je hrazena Vaší zdravotní pojišťovnou  1× za 2 roky.
 • Její součástí je doplnění anamnézy, celkové vyšetření, kontrola očkování a základní odběry a moč.
  • Od 40 let 1× za 4 roky EKG.
  • Od 50 let do 54 let 1× ročně stolice na okultní (skryté) krvácení, dále v 55 letech má pacient možnost se rozhodnout pokračovat ve vyšetření stolice na OK 1× za rok nebo a primární screeningovou kolonoskopií v desetiletém intervalu.
  • U žen je mamografické vyšetření od 45 let 1× za 2 roky.

Z laboratoří jsou vyhrazeny tato vyšetření:

 • Cholesterol, HDL-chol., LDL-chol., a triglyceridy při první prohlídce přechodu od praktického lékaře (PL) pro děti a dorost k praktickému lékaři pro dospělé, dále ve věku 30., 40., 50. a 60. let.
 • Glykemie - při první prohlídce přechodu od PL pro děti a dorost k PL pro dospělé a dále od 40 let věku ve dvouletých intervalech.

Prohlídka na řidičský průkaz

Prohlídka na řidičský průkaz (a potvrzení o ní ) by měla být v:

 • 65 letech
 • 68 letech
 • 70 letech a dále každé 2 roky

Termín prohlídky by měl být k datu narození nebo maximálně 3-4 týdny předem.

Prohlídka pro závodní prevenci

Na základě smluvního ujednání se závodem nebo zastřešující agenturou závodní preventivní péče jsou nezbytné:

 • výpis z dokumentace registrujícího praktika
 • žádost o preventivní prohlídku závodní lékařské péče, k  potvrzení určený vyplněný tiskopis zaměstnavatelem o schopnosti vykonávat určenou práci
 • vzorek moči

  Ceník výkonů placených pacienty (platný od 1. 6. 2024)

Vstupní prohlídka
500 Kč
Výstupní prohlídka
500 Kč
Periodická prohlídka
500 Kč
Lékařské vyšetření v souvislosti se změnou pracoviště nebo profese
500 Kč
Vystavení zdravotního průkazu
200 Kč
Sepsání návrhu na lázeňskou péči
200 Kč
Vyšetření pro posuzování způsobilosti k absolvování profesních kurzů, zbrojních průkazů, řidičských průkazů
500 Kč
Zpráva lékaře protokolu o úraze, hodnocení zdravotního stavu pro uzavření životního pojištění, výpis z dokumentace
(pojistka pojišťovny)
400 Kč
Vyhotovení lékařské zprávy pro odškodnění pracovních úrazů
- bodové ohodnocení bolestného nebo ztíženého společenského uplatnění
400 Kč
Kopie dokumentace A4
1 strana
10 Kč
Výpis z dokumentace
400 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu
např. pro úřad práce, bytové záležitosti atd.
400 Kč
Aplikace vakcíny-očkování nehrazené pojišťovnou
(ne TAT a pro pacienty nad 65 let-, Prevenar 13, chřipková vakcína )
100 Kč

Ceník zpracoval: JARSAZA s. r. o., MUDr. Kratochvíl Jaromír - praktický lékař pro dospělé