Očkování proti chřipce

Od 13.9.2022 očkujeme proti chřipce vakcínou InfluvacTetra. Očkování provádíme v průběhu ordinace (7.00-13.00).
Samoplátci hradí 430,0 Kč, indikované hradí zdravotní pojišťovny.